Historia Klubu

Klub powstał w1924 r. Po raz pierwszy został zgłoszony do rozgrywek rok później pod nazwą Polonia Łaziska. Założycielami klubu byli m.in. Rudolf Twardzik, Franciszek Kraski i Alojzy Kubiniok. Pierwszym prezesem został Karol Prachowski. Jego następca, Alojzy Szyrocki, pełnił zarazem funkcję członka Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Rybniku. Piłkarze trenowali na boisku przy ulicy Skotnickiej. W1934 r. powołano również sekcję Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego „Sokół”. Prowadził ją niejaki pan Grabowski, potem Rudolf Widenka. Od 1936 r. do 1939 r. funkcję prezesa pełnił zarządca dworu, porucznik Jan Adamczyk.W 1936 r. klub zmienił nazwę na Ochotniczą Młodzież Powstańczą „Łaziska”. Nazwa przysporzyła działaczom kłopotów – na policji niemieckiej musieli się zniej wytłumaczyć. Do wybuchu II wojny światowej mecze rozgrywane były wlidze B. Podczas okupacji niemieckiej oficjalnie klub zawiesił działalność. Odbywały się jednak nielegalne mecze zsąsiednimi wioskami czy drużynami czeskimi. Po zakończeniu działań wojennych w1945 r. już jako Unia klub wznowił działalność, zgłaszając się jako jeden zpierwszych do rozgrywek piłkarskich Podokręgu Rybnik wklasie B. Na krótko prezesował mu Jerzy Kłos. Po nim funkcję przejął Alojzy Krupa. W1947 r. prezesem został ówczesny dyrektor szkoły Henryk Bizoń wzwiązku zawansem Alojzego Krupy na członka zarządu Podokręgu PZPN wRybniku. W1949 r. klub powrócił do nazwy Polonia pod zrzeszeniem LKS.Po zamknięciu boiska ze względu na bójkę oraz problemy finansowe klub rozpadł się, azawodnicy rozpoczęli grę winnych drużynach. Zjednoczył ich iponownie utworzył klub Henryk Staszek, późniejszy prezes. Rozgrywki rozpoczęto od klasy C, zdobywając mistrza, atym samym awansując do klasy B. Następnie funkcję prezesa piastowali: Henryk Budnik, Henryk Okoń, Henryk Wodecki. Wczasie trwania prezesury Józefa Gajdosza drużyna awansowała do klasy A. Wtym czasie ze składek społecznych klub kupił autobus Ikarus i postawił pierwszą szatnię przy boisku. Za czasów prezesa Eugeniusza Jarząbka zyskał garaż autobusowy, sfinansowany przez Urząd Gminy Godów i ogrodzenie wokół boiska. W tym że czasie gościł u siebie pierwszoligowe drużyny, takie jak kilkakrotny mistrz Polski Ruch Chorzów, Widzew Łódź, Górnik Zabrze czy pierwszoligowca z Czechosłowacji Frydek Mistek. Jednak najważniejszym wydarzeniem sportowym było zdobycie mistrzostwa klasy A w sezonie 1979/80, a tym samym awans do klasy terenowej. W plebiscycie na najlepszego piłkarza Polonii bezkonkurencyjnym zwycięzcą został Stanisław Wodecki.Kolejny prezes, Henryk Sosna, doprowadził do zakończenia prac przy budowie garażu. Po nim prezesem został Czesław Lipianin, który zajął się wybudowaniem drugiej szatni. Prowadzenie klubu powierzono następnie Emerykowi Czyżowi i Zbigniewowi Klimkowi, który doprowadził do rozbudowy garażu. Wkolejności funkcję prezesa objęli Józef Gajdosz i Korneliusz Wodecki. Za jego czasów garaż przekształcono w karczmę piwną, a część pomieszczeń w kawiarnię.Następny prezes, Wincenty Łozowski, doprowadził do wybudowania nowej komfortowej szatni. Jej budowę sfinansował Urząd Gminy Godów i sponsorzy – Andrzej Surma i Zbigniew Klimek.Z okazji 75-lecia klub zakupił ze składek społecznych sztandar klubowy, odznaczony następnie złotą oznaką PZPN.Warto również wspomnieć odziałaczach sportowych, takich jak piłkarz oraz jeden z założycieli powojennego klubu Antoni Kubiniok, długoletni sekretarz i członek Wydziału Gier Okręgowego Związku PZPN Franciszek Piechaczek, gospodarze klubu Franciszek i Maksymilian Sosna, Alfred Czyż, Bernard Stabla, działacze Feliks Kowol, Jan Adamczyk, Wiktor Capanda, Bolesław Kornas, Bolesław Bauerek, honorowi prezesi Alojzy Krupa i Eugeniusz Jarząbek. W tym czasie prezesem był Zbigniew Klimek. W tych latach Polonia Łaziska występowała w klasie A pod wodzą Józefa Adamczyka, Tomasza Sosny, a obecnie Marka Cudnowskiego. We wrześniu 2003 r. za sprawą Ulricha Weisingera powstała przy klubie sekcja judo.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości